Organisatie

Commissie Activiteiten
Diana Larkens Coördinatie PR Communicatie, ledenwerving.
vacature Coördinatie activiteiten Organiseren diverse activiteiten.
Marijn Metzlar Webmaster Onderhoud website.
Arjen Brenninkmeijer Webmaster Inhoud website up-to-date houden.
Commissie Financiën
Jeroen Scheper Penningmeester Financiën.
Leonie Mooi Coördinatie kantine In- en verkoop kantinevoorraad, schema bardienst.
vacature Coördinatie hockeymateriaal Inkoop hockeymateriaal.
Mirjam Bos Ledenadministratie Ledenadministratie, ondersteuning penningmeester.
Commissie Hockey
vacature Coördinatie teams Organiseren van de teamindelingen van O8 tot en met O18 in samenwerking met coaches en trainers.
Marijn Metzlar Coördinatie trainingen Verantwoordelijk voor de indeling van de trainingen.
Niels Meijer Coördinatie scheidsrechters Indelen, werven en begeleiden van scheidsrechters.
Suzanne de Jong Coördinatie schoolhockey Het organiseren en uitvoeren van schoolhockey op scholen in de regio of op onze sportaccommodatie.
vacature Wedstrijdsecretaris Indelen van de wedstrijden.
Commissie Sponsoren
Rody Bos Coördinatie sponsoren Beheer sponsoren en sponsorcontracten, sponsoring evenementen.
Floris Pels Sponsoring Onderhoud sponsoring, sponsoring evenementen.
Thierry Roossien Sponsoring Onderhoud sponsoring, sponsoring evenementen.
Commissie Sportaccommodatie
Johan Duut Coördinatie accommodatie Onderhoud en beheer clubhuis, duurzaamheid en energie.
Johan Duut Coördinatie technische zaken Klein onderhoud en beheer installaties.