Update nieuwe accommodatie

25-3 Nieuws


Clubhuis

De laatste officiële bouwvergadering over het clubhuis is vanmorgen geweest.

Het meeste ligt op schema en de oplevering van de aannemer aan de gemeente is gepland op 14 april.

Er komt nog een instructiebijeenkomst over de bediening van alle apparatuur – afzuiginstallatie/verwarming/ legionellabehandeling/ beveiliging en vast nog e.e.a.

We hebben op veel punten naar tevredenheid inspraak gehad en nog een aantal zaken onder hun budget kunnen schuiven. Het is nu dus ook duidelijk wat we zelf moeten aanschaffen.

Er zal ook nog een beroep worden gedaan op de leden om mee in te richten.

De huurovereenkomst van de Gemeente Delfzijl en SKE is in de maak – nog geen details bekend. Dit is gekoppeld aan de overdracht van het veld (zie beneden).

Rondom clubhuis

Ook dit gaat gerealiseerd worden volgens plan en wordt direct na 14 april aangepakt. Er zijn nog wat discussiepunten over de niet verharde oppervlaktes en onderhoud daarvan.

Veld

Het veld is goedgekeurd door de keuringsinstantie (erkend door de KNHB) en we wachten nu op het tijdstip van oplevering (met specificaties) en instructies over verlichting/beregening/ onderhoud.

Daarna de eigendomsoverdracht (incl. afstoting van oude veld) aan SKE via de notaris.

Sportpark Tuikwerd

We zijn samen met Voetbalclub Farmsum, Schietver. Delfzijl en Rugbyclub Phoenix in gesprek over verduurzaming en vergroening van het hele sportpark. We hebben al gezamenlijke inkoop van energie via Sportstroom gerealiseerd en oriënteren ons nu op de mogelijkheden van zonenergie en het aanvragen van subsidies.

Opening

De officiële opening is gepland op vrijdagmiddag 12 juni, 16.00 uur

Zaterdag 13 juni is de opening voor de club met de familiedag en zondag 14 juni is er een reünistendag gepland.

Een gedetailleerd programma volgt.