Algemene Leden Vergadering : 31 oktober 2014

25-9 Nieuws Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene ledenvergadering, welke wordt gehouden op 31 oktober 2014 om 19:00 uur in het clubhuis.

We hopen U op 31 oktober aanstaande te mogen begroeten.