Henk Kok benoemd tot Lid van Verdienste

3-11 Nieuws

Op voordracht van leden van de vereniging heeft het bestuur van de hockeyclub gemeend Henk Kok te mogen eren voor zijn jarenlange inzet als spelend lid van diverse teams, de laatste jaren vooral als speler van het Veteranenteam. Daarnaast heeft Henk vele generaties hockeyers binnen de club getraind en alhoewel hij dit jaar niet op het veld staat, gaan wij er van uit dat hij uiterlijk volgend seizoen weer als trainer voor de club beschikbaar is. Henk Kok heeft zich ook op heel veel andere terreinen verdienstelijk gemaakt voor de Hockeyclub Eemsmond. Vanuit zijn vak als chef-kok van Restaurant de Kakebrug heeft Henk vele jaren de club van tijd tot tijd voorzien van soep tijdens toernooien of was hij bij de jaarlijkse familiedag betrokken.  De laatste jaren was Henk ook de gastheer van de jaarlijkse vrijwilligersavond, een avond waarbij hij alles uit de kast haalt het de vrijwilligers van de vereniging culinair naar het zin te maken.  Heel veel jonge hockeyers hebben bij Henk Kok in zijn restaurant hun eerste werkervaring opgedaan, bij het schoonmaken van het servies, het bedienen achter de bar of in het restaurant, tientallen kunnen zeggen dat zij hun carrière in Delfzijl zijn begonnen in de Kakebrug.

Wat Henk Kok typeert is zijn eigen kijk op het spel, zijn niet aflatende drive te kunnen winnen en zijn tomeloze inzet tijdens de wedstrijden, soms gepaard gaand met de nodige frustratie omdat hij, zelfs in het veteranenteam, graag het voortouw neemt en het team naar een hoger niveau wil brengen. Gevraagd en ongevraagd geeft Henk zijn advies, advies gericht op het verbeteren van het spel, in heel veel gevallen hebben achtereenvolgende besturen daar hun voordeel mee kunnen doen.

Henk Kok komt uit een echte Hockeyclub Eemsmond traditie. Zijn in 2012 overleden vader was vanwege zijn enorme verdiensten voor de club  erelid van onze vereniging en zijn moeder is jarenlang het boegbeeld van de kantine van Hockeyclub Eemsmond geweest.