Parkeren bij de hockeyclub

3-6 Nieuws

De laatste periode valt het op dat er steeds meer en vaker auto’s geparkeerd worden op onze in/uitrit  (om welke redenen dan ook). Hierdoor wordt het mogelijk moeilijker voor ambulances en/of brandweer om op ons terrein te komen in geval van een ongeval of brand.


We hopen natuurlijk nooit hulpdiensten nodig te hebben, maar we zijn wel van mening dat onze in/uitrit vrij moet blijven van geparkeerde auto’s.


Om een ieder hieraan te herinneren is er een gele lijn getrokken en de wel bekende NP geplaatst.

Ons verzoek is dus aan een ieder die auto rijdt om deze te parkeren waar het hoort.


Bedankt voor ieders medewerking.


Jos Stok en John Guley

Bestuursleden facilitair.