Zomervakantie

21-6 Nieuws Vanaf 1 juli worden er geen trainingen meer gegeven. Indien er genoeg animo is en de desbetreffende trainer toestemming geeft, kan er nog extra gehockeyed worden na 1 juli. Alvast een fijne vakantie toegewenst!