9 november, algemene leden vergadering

31-10 Nieuws
Beste leden en ouders van leden,

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Woensdag 09-11-2016 om 20.00 uur in het clubhuis.

De mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen voor de agenda is tot 02-11-2016.

De agenda volgt z.s.m.

Met vriendelijke groet,

Abel Jan (voorzitter), Richard (penningmeester) en Margreet (secretaris)