Organisatie

Commissie Activiteiten
Diana Larkens Coördinatie PR Communicatie, ledenwerving.
Diana Larkens Coördinatie activiteiten Organiseren diverse activiteiten.
Arjen Brenninkmeijer Webmaster Onderhoud van de website.
Commissie Financiën
Jeroen Scheper Penningmeester Financiën.
Leonie Mooi Coördinatie kantine In- en verkoop kantinevoorraad, schema bardienst.
Suzanne de Jong Coördinatie hockeymateriaal Inkoop hockeymateriaal.
Mirjam Bos Ledenadministratie Ledenadministratie, ondersteuning penningmeester.
Commissie Hockey
Marijn Metzlar Coördinatie trainingen Verantwoordelijk voor de indeling van de trainingen.
Niels Meijer Coördinatie scheidsrechters Indelen, werven en begeleiden van scheidsrechters.
Suzanne de Jong Coördinatie schoolhockey Het organiseren en uitvoeren van schoolhockey op scholen in de regio of op onze sportaccommodatie.
Esmee Udema Wedstrijdsecretaris Indelen van de wedstrijden.
vacature Coördinatie teams Organiseren van de teamindelingen in samenwerking met coaches, trainers en bestuur.
Commissie Sponsoren
Floris Pels Sponsoring Beheer sponsoren en sponsorcontracten, sponsoring evenementen.
vacature Sponsoring Beheer sponsoren en sponsorcontracten, sponsoring evenementen.
Rody Bos Coördinatie sponsoren Sponsorbeleid.
Commissie Sportaccommodatie
Johan Duut Coördinatie accommodatie Onderhoud en beheer clubhuis, duurzaamheid en energie.
Johan Duut Coördinatie technische zaken Klein onderhoud en beheer installaties.