Geschiedenis

Mede op initiatief van de AKZO werd op 28 november 1966 de HCE opgericht en ingeschreven bij de KNHB met de clubkleuren wit/groen. 

De eerste trainingen/wedstrijden vonden plaats op een grasveld in Weiwerd. In afwachting van een nieuw onderkomen in Delfzijl werd in het begin van de jaren zeventig uitgeweken naar het Welleman Sportpark in Appingedam, waar een kleedhok en een veld ter beschikking stond. 

In 1974 vestigde de hockeyclub zich op het Sportpark Uitwierde te Delfzijl met de verbouwde voormalige boerderij Antons als clubhuis. De club had daar de beschikking over drie velden, een trainingsveld en een mini-veldje. 

De club groeide snel uit tot een regioclub en als communicatiemiddel werd wekelijks de Lik-op-Stick verspreid; dat clubblad droeg als logo een groen zeepaardje en dat werd ook het embleem van de club. Dit uitte zich ook in het regionaal bekende C-paardjestoernooi. 

Nationaal werd de HCE – inmiddels gegroeid tot een club van rond de tweehonderd leden, waarvoor de kantine werd vergroot – bekend door het Toernooi der Elementen, een semi-prestatie toernooi voor 2e klasse heren- en damesteams. Op het tiende toernooi (1985) speelden meer dan dertig teams van Den Helder tot Terneuzen en internationale deelname van Delmenhorst en Wilhelmshaven, een driedaags toernooi op onze locatie.

Ereleden in deze periode: Henk Begeman en Henk Kok sr.

Mede door de met dit toernooi gegenereerde gelden en door subsidie van de Gemeente Delfzijl van 300.000 gulden (verkregen door kapitalisatie van het onderhoud van de grasvelden) en sponsoring door het bedrijfsleven kon in 1989 een zand ingestrooid en verlicht kunstgrasveld worden gerealiseerd met een totale investering van 425.000 gulden. 

Ereleden in deze periode: Aljo van Zanten en Tjarda Bos.
 
De inmiddels opgerichte Stichting Kunstgras Eemsmond (SKE) kreeg het veld in eigendom. Het beheer en onderhoud werd vanuit de SKE geregeld. De levensduur van de toplaag kon worden opgerekt, maar in de loop van seizoen 2004/5 was het veld de afkeuring nabij. 

Door een éénmalige injectie van de Gemeente Delfzijl van 100.000 euro en door het aanspreken van de reserve van de SKE, kon in 2005 een nieuwe toplaag worden aangebracht. 

Inmiddels was het door de SKE van de Gemeente Delfzijl gehuurde clubhuis ook sterk aan het verouderen en bleken de plafonds asbest te bevatten. Besloten werd tot renovatie: een nieuw dak, nieuwe keuken en nieuwe betonvloeren werden in opdracht van de Gemeente Delfzijl aangebracht, de SKE bouwde het terras met een overkapping uit. 

Ereleden in deze periode: Jaap Huizing en Pieter Schreurs 

Lid van Verdienste: Henk Kok jr. Al met al weer een piekfijne accommodatie voor een wat krimpende HCE – samenstelling van een eerste dames- en herenteam werd problematisch. 

En toen dit bericht: 

Delfzijl, 1 november 2011 

Beste leden, ouders, partners en alle anderen die onze club een warm hart toedragen, 

Vanmorgen vroeg is door brand ons clubhuis volledig in de as gelegd. Rond kwart over drie werd ik door de meldkamer van de brandweer gevraagd naar Uitwierde te komen maar kon alleen maar met de brandweer constateren dat ons oude vertrouwde gebouw niet meer te redden was. Ik kan jullie zeggen dat het een in en in triest gezicht is. Coen Brouwer. In de brand uit de brand. De Gemeente Delfzijl hielp ons snel met noodvoorzieningen – containers voor kleedkamers/kantine,elektriciteit-water,etc. en de HCE/SKE hadden snel een plan voor een nieuw clubhuis, betaald uit de verzekeringspenningen. Toen bleek dat de politiek andere plannen had met het Sportpark Uitwierde: sluiting! Hockey en Rugby naar Sportpark Tuikwerd en Voetbal naar Sportpark Centrum. 

HCE kon een ontwerp voor een nieuw clubhuis indienen, dat paste bij de moderne tijd en SKE kon met de Gemeente Delfzijl een deal maken over hun eigendom, het kunstgrasveld: oud voor nieuw - een semi-waterveld. 

Na een aantal jaren behelpen op Uitwierde werd in juni 2015 het nieuwe complex op Tuikwerd betrokken.