Contributie

In de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2023 is vastgesteld dat de contributie met 8% is geïndexeerd, afgerond naar boven. De contributie is inclusief de bondsafdrachten. Peildatum voor de leeftijd is 1 oktober.Het hockeyseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Wijziging van lidmaatschap of afmelding gedurende het seizoen geeft geen recht tot gehele of gedeeltelijke restitutie van contributiegelden. In zeer bijzondere gevallen kan, vanwege zwaarwegende redenen, van dit beleid worden afgeweken door het bestuur. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester via [email protected].

Bij aan- of afmeldingen gedurende het seizoen:
  • Bij opzeggen tussen 1 juni van het vorige seizoen en 1 september stopt de contributie op 1 november (en is dus 4 maanden contributie verschuldigd).
  • Bij opzeggen tussen 1 september en 1 december stopt de contributie op 1 maart (en is dus 8 maanden contributie verschuldigd).
  • Bij opzeggen tussen 1 december en 1 juni stopt de contributie op 1 juli (en is dus de volledige jaarcontributie verschuldigd).
  • Bij aanmelden tussen 1 juni van het vorige seizoen en 1 september gaat de contributie op 1 juli in (en betaal je de volledige jaarcontributie).
  • Bij aanmelden tussen 1 september en 1 december gaat de contributie in op 1 november (en betaal je tot het eind van het seizoen 8 maanden contributie).
  • Bij aanmelden tussen 1 december en 1 juni gaat de contributie in op 1 maart (en betaal je tot het eind van het seizoen 4 maanden contributie).
Het lidmaatschap van de hockeyclub dient per e-mail te worden opgezegd bij het secretariaat via [email protected]. Mondelinge afmeldingen of afmeldingen gedaan bij andere personen dan het secretariaat worden als niet geldig beschouwd. Verder gelden bovenstaande regels inzake afmelding en contributieplicht.

Aanmelden kan via: