Contributie

De hoogte van de contributie wordt bepaald door de leeftijdscategorie waarvan men deel uit maakt op 1 oktober van het betreffende seizoen. Zie hieronder de tabel:
Bij aan- of afmeldingen gedurende het seizoen:
- Bij opzeggen tussen 1 juni van het vorige seizoen en 1 september stopt de contributie op 1 november (en is dus 4 maanden contributie verschuldigd).
- Bij opzeggen tussen 1 september en 1 december stopt de contributie op 1 maart (en is dus 8 maanden contributie verschuldigd).
- Bij opzeggen tussen 1 december en 1 juni stopt de contributie op 1 juli (en is dus de volledige jaarcontributie verschuldigd).
- Bij aanmelden tussen 1 juni van het vorige seizoen en 1 september gaat de contributie op 1 juli in (en betaal je de volledige jaarcontributie).
- Bij aanmelden tussen 1 september en 1 december gaat de contributie in op 1 november (en betaal je tot het eind van het seizoen 8 maanden contributie).
- Bij aanmelden tussen 1 december en 1 juni gaat de contributie in op 1 maart (en betaal je tot het eind van het seizoen 4 maanden contributie).

Het lidmaatschap van de hockeyclub dient schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd bij het secretariaat (zie onder contact), mondelinge afmeldingen of afmeldingen gedaan bij andere personen dan het secretariaat worden als niet geldig beschouwd. Verder gelden bovenstaande regels inzake afmelding en contributieplicht.

Incasso formulier